Het Monitor systeem

Het ‘Monitor systeem’ is een compact en praktisch online organisatie- en kwaliteitssysteem, gericht op het systematisch beheersen en verbeteren van uw werk. Voor elke branche in de eerstelijns zorg en het onderwijs, zijn specifieke websites met informatie gemaakt. Afhankelijk van uw wensen, bestaat het Monitor systeem uit de volgende onderdelen:
• Taken en werkafspraken structureel verdeeld over uw teamleden
• Documentatiebeheer
• Registratie van klachten, fouten, ideeën, interne audits en overige gebeurtenissen
• Proces risicomanagement
• Beheren van leveranciers contracten en beoordelingen
• Intern berichten bord
• Duidelijke overzichten op het hoofdscherm voor dagelijks benodigde praktische informatie

Optioneel zijn er diverse praktische modules beschikbaar, zoals het personeelsmanagement en een overlegforum. Daarnaast leveren we zo nodig diverse extra, facultatieve diensten bij het Monitor systeem.